Adfærdskonsultation i praksis

  1. Der aftales dato og tid for konsultationen, som foregår i hjemmet, hvor hunden bor.
  2. Jeg fremsender et spørgeskema pr. mail, som udfyldes så fyldestgørende og ærligt som muligt af ejer og returneres inden konsultationen.
  3. Vi mødes på hundens bopæl
  4. Konsultationen varer ca. 1 ½ time, hvor jeg taler med ejer, kigger på hunden og dens generelle adfærd, årsagsbestemmer problemadfærden, og vi sammen lægger en plan for, hvordan der skal arbejdes med problemet.
  5. Der udarbejdes og fremsendes en skriftlig og individuel træningsplan.
  6. De første 3 uger følges der ugentligt kort op på konsultationen (telefonisk), for at følge processen tæt, samt for at sikre at alle tvivlsspørgsmål afdækkes.
  7. Herefter foregår opfølgning efter behov i op til 6 mdr. efter konsultationen omkring det specifikke adfærdsproblem.
Advertisements